Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Danny không có thời gian làm một bài toán

Danny, vốn tên do ba đặt cho khi sinh là Đen (Black). Khi nhỏ đã bị ba nhồi sọ cho về thần thoại Hy-La và Toán. Lên 10 tuổi Danny đã tranh cử chủ tịch hội đồng sinh viên và thắng một anh chàng cao hơn một cái đầu. Danny thần tượng Albert Einstein, John Nash và kể vanh vách về các vị thần Hy-La.
Ba kể cho Danny nghe về bài toán Fermat và Andrew Wiles. Danny nghe chăm chú rồi hỏi một câu bất ngờ "Vậy ông Wiles giải mỗi một bài toán mà mất cả mười năm ?". Ba phải chữa "Nhưng là một bài toán khó mà cả nhân loại hàng trăm năm không có ai giải được". Danny dứt khoát một cách bất ngờ và nghiêm trang nói "Dan không có thời gian là như vậy đâu, nếu 10 năm làm một vạn bài toán dễ thì vẫn hơn."
Sau này ba mới biết đáng lẽ phải giải thích cho Danny biết là để giải một bài toán Fermat, Wiles đã phải giải cả vạn bài toán dễ. Và thực ra, cái khó chỉ là gồm rất nhiều cái dễ hơn.
Chợt nhớ tới Hạng Vũ nói với Hạng Lương về chuyện học chữ chẳng qua để viết họ tên, học kiếm chẳng qua để biết, có giỏi cũng bất quá đánh được một vài người, mà muốn học cái đánh cả vạn người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét