Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

BẮT ĐẦU BƯỚC VÀO VŨ TRỤ HỌC VÀ VẬT LÝ THIÊN THỂ

Hứng khởi với kết quả thực nghiệm của BICEP2, bắt đầu học làm về Cosmology và Astrophysics. Kiểm tra lại vốn liếng xem có ưu thế đầu tư gì với thiên hạ. Vốn ở trong tay có thể dùng được gồm có:
     1.  Mô hình Noncommutative Gravity: Có ưu thế với thiên hạ, nhờ ông Chamsedine kìm hãm hướng này hơn 20 năm nay, với định lý no-go viết với Frohlich. Lỗi của nhóm này ở chỗ áp dụng nguyên lý tương đương sai, có thể chỉ ra một cách hết sức rõ ràng và giản dị.
     2.  Mô hình Skyrme sửa đổi: Không biết có ý nghĩa gì đối với Cosmology không, vì pion và nucleon chắc xuất hiện muộn hơn. Có lẽ chỉ dùng để xây dựng stellar model với phương trình Openheimer-Volkov.
     3.  Magnetic Monopole Blackhole: Chắc cũng có liên quan đến Cosmology, nhưng mô hình đã dùng không có ưu thế gì.
     4. IT  trước mắt cứ dùng tạm Mathematica. Chuyển sang IT thì ưu thế rõ rệt, nguồn lực về mặt này so với các nhóm làm Physics trên thế giới cũng không hề thất thế.

Trước mắt chương trình nghiên cứu tạm vạch ra thế này để mọi người đóng góp ý kiến sửa đổi. Gồm có 2 mũi tấn công:

     Mũi tiên phong trực diện, chính binh, có các bước:
        1. Discussion Group: Để có thể làm lâu dài cần có core group. Giai đoạn đầu, chưa tuyển diễn viên nhép môi.
        2. Lấy mô hình  Noncommutative Geometry as a Kaluza-Klein theory có sẵn. Hiện nay mô hình này có các mô hình sau về hấp dẫn:
          a. Trường hợp torsion free: T=0 Phần gravity gồm có gravity thường và một hạt vô hướng với thế năng bậc 6.
          b.  Trường hợp Minimal torsion: Có một cặp massless gravity và massive gravity.
       Cân nhắc cả 2 trường hợp có nên đưa các hạt vô hướng Brans-Dicke và vector vào không.
      3. Tham khảo reference gần đây về bimetric gravity và vô hướng bậc 6 xem đã làm đến  đâu về inflation và xem Lagrangian họ dùng có khác gì không.
      4. Bắt đầu dựng các phương trình Freedman, phương trình trạng thái. Cũng có thể tìm lời giải bằng cách viết lời giải FLRW dưới dạng 5 chiều và khai triển theo chiều Z_2 để ra nghiệm 4 chiều.
      5. Tính toán với kịch bản inflation.
      6.  Tính toán với CMB và so sánh kết quả với kết quả lý thuyết đã có và thực nghiệm
   Mũi vu hồi, kỳ binh, có các bước:
     1. Vạch ra cái sai của Chamsedine để lớp trẻ còn làm theo hướng này. Vấn đề là viết thế nào vừa rõ nhưng không gây chuyện với một lão làng.
     2. Hoàn thành mô hình thống nhất 4 tương tác bằng NC.
     3. Mở rộng NC sang đại số quaternion. Có thêm công cụ để tấn công inflation.
     4. Xây dựng mô hình stellar hoặc neutron star có half-skyrmion
     5. Các lời giải blackhole couple với các trường half-skyrmion.
   
 Đề nghị anh em tham gia đóng góp thêm ý kiến về những việc cần và có thể làm.

Aiviet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét