Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Đừng vội tin các nhà công nghệ

Không cứ ở Việt Nam, đừng vội tin các nhà công nghệ nói về các công nghệ của mình. Thái độ tốt nhất là chăm chú nghe họ, để xem có thể sử dụng được gì mà họ mời chào. Những điều họ nhiệt tình muốn thuyết phục chúng ta thường không phải là cái chúng ta cần. Trong đại đa số các trường hợp, công nghệ không hoạt động theo các khẩu hiệu mà các nhà công nghệ trương lên khi phát triển chúng.

Nói như thế không có nghĩa là các nhà công nghệ làm ra những cái không có giá trị. Ngược lại là khác, họ tạo ra vô số điều đáng kinh ngạc, và đang thay đổi cuộc sống, cách nghĩ của chúng ta. Có điều, có một khoảng cách từ yêu cầu thực tế tới nhận thức của nhà công nghệ, và một khoảng cách từ sản phẩm hiện tại của họ tới mong muốn của họ. Có lẽ chính vì thế mà công nghệ vẫn không ngừng tiến lên khi khoa học vẫn còn bì bẹt.

Đừng có tin khi họ nói công nghệ XYZ nào đang là thời thượng trên thế giới, rất tiên tiến, bạn phải đầu tư ngay kẻo muộn. Nếu bạn tin và đầu tư vào điều đó, đến khi mọi điều kiện đã sẵn sàng, họ có thể sẽ nói về một công nghệ VWU nào đó khác, bỏ mặc bạn với đống thiết bị chưa hề có ứng dụng hay sản phẩm nào. Đơn giản là không có sản phẩm nào chỉ liên quan tới một công nghệ, cho dù nó có tiên tiến cỡ nào. Mọi sản phẩm đều phải tích hợp nhiều công nghệ và phải dựa trên một ý tưởng về nghiệp vụ, thị trường hoặc nội dung sáng tác mà nhà công nghệ thường không thể giúp bạn. Cũng còn là may nếu anh ta còn chưa ngộ nhận về điều đó. Thứ hai, mọi công nghệ đều cần thời gian để chín muồi. Các nhà công nghệ thường thúc dục bạn phải đầu tư sớm để có lợi thế. Đừng tin ở điều đó, người ta thường nói "leading is bleeding" (đi đầu thường phải đổ máu). Trong cuộc đời của một sản phẩm, đầu tư hiệu quả nhất là vào khi nói chín muồi. Phân bố chuẩn bao giờ cũng có phần lớn diện tích tập trung trong một khoảng nhất định.

Thất vọng lớn nhất của tôi với các nhà công nghệ là họ thường rao giảng Java là độc lập với nền tảng, viết ứng dụng Java một lần để chạy mọi nơi mọi chỗ. Thực ra thì các ứng dụng của Java đều viết một lần và sửa lỗi ở mọi chỗ. Khả năng viết ứng dụng C/C++ để build thành công trên các nền tảng khác nhau còn cao hơn khả năng làm cho ứng dụng Java chạy trên các nền tảng khác nhau rất nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét